വാട്സാപ്പിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസേജുകൾ കാണാൻ ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ്

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽഭോക്താക്കളുള്ള വാട്സാപ്പ് തങ്ങളുടെ അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ 2017ൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസേജ് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവെരി വൺ എന്ന ഒരു സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതിനു ശേഷം അവ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തമാക്കി. ഈ സവിശേഷത വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെ തങ്ങൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചആളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾക്കും ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കാം.
ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ ചാറ്റിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ്, ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോഴെല്ലാം “ഈ സന്ദേശം ഇല്ലാതാക്കി” എന്ന അറിയിപ്പ് ദൃശ്യമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ചിലപ്പോൾ ഐ ഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് മീഡിയ ഗാലറിയിലേക് സേവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടാകിൽ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഫോട്ടോ ഗാലറിയിൽ കാണാനാകും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കിയ സന്ദേശങ്ങൾ കാണാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേയ് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് നമുക് പരിചയപ്പെടാം.
ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ആപ്പ് ആണ് വാട്ട്‌സ് റിമോവ്ഡ് പ്രോ. വാട്സാപ്പിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസേജുകൾ കാണാനും ഒരാൾ അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ അവർ അറിയാതെ വായിക്കാനും ഈ ആപ്പ് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനായി നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ലാസ്‌റ് സീൻ മറക്കുകയോ, നീല ടിക്ക് ചെക്ക് മാർക്കുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വാട്സ് ഡിലീറ്റ് ആപ്പ് തുറന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ സന്ദേശങ്ങൾ അനായാസം വായിക്കാനാകും.